Tilbake til oversikt

Kurs og konferanse

Kurs og konferanse er en viktig læring- og informasjonsplattform for mange bedrifter. Sørg for at de ansatte er opplyste og klare for fremtidige utfordringer med et lærerikt kurs eller en interessant konferanse.

Styrk bedriften med kurs og konferanse

Kurs og konferanse har mange fordeler for bedriften. Det øker samhold og samarbeid blant medarbeiderne og gir inspirasjon og motivasjon for videre arbeid, for ikke å glemme utdanningsaspektet. Et kurs kan være en god måte å lære opp nye ansatte så de er klare og motiverte til å starte i jobben med et friskt minne. 

TBA arrangerer din konferanse

En konferanse eller et kurs kan være en god mulighet til å introdusere endringer bedriften skal gjennom. TBA arrangerer kurs og konferanser for store og små bedrifter og vi har god erfaring med planlegging og organisering av konferanser. Vi kan bistå med blant annet utvikling av idé til konsept, konferansier og det tekniske rammeverket. 

Planlegging av kurs og konferanse

En suksessfull konferanse starter allerede i planleggingsfasen. Beslutninger skal tas angående sted, konferansier, kursholder, servering og annen underholdning. Start planleggingen av konferansen tidlig for å være sikret den mest vellykkede konferansen. 

Viktige aspekter som gjør kurset og konferansen vellykket

  • Tidspunkt – Når ønsker dere å arrangere konferansen eller kurset? Skal det vare noen timer, et dagskurs eller kanskje en weekend på konferansehotell? 
  • Antall deltakere – Hvor mange deltakere er viktig informasjon for videre valg av sted og matservering. Skal hele bedriften delta, en avdeling eller en mindre gruppe? 
  • Sted – Eksempler på lokasjoner er konferansehotell, møterom eller auditorium. 
  • Kjøreplan og program – Hvordan skal konferansen eller kurset legges opp? Det er viktig å legge inn god tid til kursholdere, måltider, pauser, og eventuell annen underholdning. 
  • Matservering – Hvor mange måltider skal serveres? Har noen av deltakerne allergier eller matpreferanser det er viktig å vite om? 

TBA utvikler suksessfulle kurs og konferanser

TBA sørger for at gjennomføringen av deres kurs og konferanse er resultatrik og suksessfull. En sømløs gjennomføring er viktig for at utbyttet skal være størst mulig, både for hver enkelt ansatt og for hele bedriften. En vellykket konferanse kan skape gode opplevelser og ønske om gjentakelse. 

 

Kontakt oss