Tilbake til oversikt

Right To Play Veldedighetskonsert

 

For to år siden arrangerte Aliaa Hamza og grunnleggeren bak TBA Events, Firas Hamza, en «støttekonsert for Syria», der innsamlingen gikk til Leger uten Grenser – øremerket syriske flyktninger og øvrig humanitært arbeid i Syria.

I 2017 var de forferdelige forholdene i Syria den mest «dagsaktuelle» humanitære krisen verden stod over. Mediedekningen var enorm, dels på bakgrunn av krisens alvorlighetsgrad, men også fordi store deler av Europa ble påvirket av den; spesielt i form av flyktninger.

Oppgaven med å kartlegge og senere bestemme oss for hvilken veldedig organisasjon vi ønsket å samarbeide med, var en krevende prosess. Vi bestemte oss til slutt for å legge fokus på en organisasjon som arbeider langsiktig og med fundamentale problemer, ikke nødvendigvis det mest «dagsaktuelle» temaet. Hvilke problemer er tilstedeværende på tvers av flere kontinenter i dag, og vil påvirke fremtiden i lang tid om ikke det tas grep? Barnas problemer.

Formålet denne gangen er sårbare barns oppvekstsvilkår.

Valget falt på Right To Play og deres arbeid med barns rettigheter og beskyttelse.

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som verktøy for å beskytte, utdanne og styrke barn i utviklingsland. Right To Play er tilstede i 15 land og hver dag får 1,9 millioner barn lek inkludert i sin hverdag. Organisasjonen har fem grunnpilarer for dette arbeidet; kvalitet i utdanningenlikestilling mellom kjønnenebarns rettigheter og beskyttelsegod helse og trygge og inkluderende samfunn.

Lek er viktig for en lysere fremtid

Det er ingen hemmelighet at de humanitære krisene i utviklingsland påvirker barnas livskvalitet og muligheten til å påvirke fremtiden i en positiv retning. I krise og konflikt gir leken rom til å bearbeide opplevelser og normalisering av hverdagen. Lek er også viktig for læring. Når barn deltar i lek får de bedre selvtillit og styrket evne til å utøve sine rettigheter.

Sammen med Right To Play har vi lagt en strategi for hvordan vi skal kommunisere problematikken rundt barns rettigheter og beskyttelse. Dette vil være en rød tråd gjennom veldedighetskonserten.

Vi lover dere en variert kveld med inspirerende taler og videoklipp, samt en rekke artistinnslag fra kjente fjes. Det vil også auksjoneres bort en flere gjenstander og opplevelser utenom det vanlige.

Vil du å bidra til årets konsert? Kontakt oss her – alle forespørsler mottas med takk!

Kontakt oss